REGLER

Fiske i klubbens vatten är ej tillåtet förrän årsavgiften är erlagd.

Medlemskorten vilka är personliga och skall alltid medföras och bäras väl synliga i plastficka på armen vid fiske i klubbens vatten. Detta gäller även vid tävlingar i klubbens vatten.

Bil korten skall ligga väl synliga i bilen under tiden fiske pågår.

ELDAR får inte göras vid klubbens vatten om inte särskild plats härför angivits. Håll rent ocj snyggt i marker och ta med papper, tomflaskor, linor m.m. till din soptunna.

Agnad krok eller maskmete är förbjudet i klubbens vatten utom i Sommarbo och Långtjärn. Vid vinterfiske får agnad krok användas i samtliga tjärnar.

Endast fiske med fluga är tillåtet i Svarttärnan. Fiske med kula och fluga är ej tillåtet.

Du får fånga max tre ädelfiskar per dygn i  SGF,s vatten. Minimimått 20 cm.

Återutsättning av fisk tillåten!
Man får sätta tillbaka fångad fisk i tjärnarna. Dock bör man vara försiktig när man gör detta. Hårdhänt hantering och fisken dör vilket vi ska undvika!

Endast 1 handredskap får användas vid fiske i klubbens vatten.

Medlemmar som fuskar eller på annat sätt ej beaktar klubbens regler, riskerar att uteslutas ur klubben enligt paragraf 16

Bommen till Svart & Råtärnan öppnas med (Se infoblad) Obs: Lås alltid bommen vid in- och utfart samt kör med omdöme på skogsbilvägarna.

Eldar får inte göras vid klubbens vatten om inte särskild plats härför angivits.
Håll rent och snyggt i markerna och ta med papper,
tomflaskor, och linor till din soptunna!

Medlemmars barn under 14 år äger rätt att fiska i klubbens vatten på målsmans medlemskort ( i sällskap med målsman), dock inom samma kvot. Max 3 ädelfiskar per dag.

Vid familjeträffar äger samtliga familjemedlemmar rätt att
fiska i klubbens vatten
.

Raststugan i Sommarbo får fritt disponeras av medlemmar. Stugan  får ej disponeras av enskild medlem utan skall vara disponibel för alla medlemmar. Nyckel till stugan köpes hos låssmed. (Se utförlig instruktion i medlemsblad)

Klubbmärken finns att köpa hos kassören.

Klubben har roddbåtar placerade i havet vilka fritt får disponeras av medlemmarna. Se medlemsblad för mer information.

Rengör båtarna efter användning. Var noga med att förtöja och låsa båt
arna, detta gäller även åror samt öskar.

Var aktsam om båtarna och meddela båt fogdar eller styrelse snarast när skada uppstått!

FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT TILL SOMMARBOTJÄRN SKER VID

Tobakshörnan i Ockelbo


Najc Södra Skeppsbron 21, 026 – 14 20 20

Gävle Fiskerredskap N skeppsbron 1, 026-510500

Berras sportfiske N kungsgatan 23, 026-128850

 


Båtarna i Sommarbo får endast användas av klubbmedlemmar. Båtar får ej uppehållas genom att redskap lämnas kvar i båten vid vistelse på land.

Är du intresserad av att bli medlem i Golden fly?

Kontakta Mats Ädel: mats.a.adel@hotmail.com

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

30.05 | 22:10

Hej Pär. Nästa isättning är preliminärt torsdagen 9 juni runt 18.00. MVH Mats

...
03.05 | 22:23

Hej!
Jag undrar när den första isättning av fisk är planerad?
Kommer det att behövas hjälp?
Mvh PärÅdvall

...
28.03 | 13:54

Hur hittar man till sommarbotjärn?

...
14.01 | 10:55

Hej Mats
Jag vill härmed säga upp mitt medlemskap i Golden Fly då tiden inte räcker till.
Har haft underbara dagar i tjärnarna
Jan-Olof Olsson
Idrottsallen 20C

...
Du gillar den här sidan